BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul
de cititor (Tinread)


GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


PUBLICAȚII NOU INTRATE

INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE
ANELIS PLUS 2022-2023


CĂRȚI ELECTRONICE
FULLTEXT


TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE
FULLTEXT gratuite (Open Access)


BIBLIOTECA DIGITALĂ
     Materialele digitale pe categorii

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de ani
I. Cursuri pentru scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris

https://masterclass.e-nformation.ro

(Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați
gabriela.bistriceanu@biblioteca.ucv.ro)


Discuții chiar pe articolele/manuscrisele participanților.

Scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris presupun o discuție interactivă, între autori și formatori, și prezentarea concretă de studii de caz, exemple reale de articole academice care sunt analizate exhaustiv pe durata cursului.

Ce trebuie să cuprindă un manuscris vs. aspecte care trebuie evitate.

Cum să se realizeze o structură optimă, pe secțiuni, a manuscrisului.

Ce instrumente trebuie utilizate pentru editarea figurilor și a tabelelor.

Cum se poate structura eficient manuscrisul din punct de vedere estetic.

Cât de importante sunt metadatele pentru ca un articol să fie de succes.

Cum se poate evalua un articol în mod obiectiv, în conformitate cu perspectiva unui editor.

Care sunt exemplele de bună practică care trebuie urmate în publicarea academică.

Nr. crt.ProdusDurataNr. participanțiNr. speakeri
1Masterclass publicare2-3h151
2Masterclass publicare5h152-3


II. Facilități de publicare Open Access, dar și în mod tradițional pentru cadre didactice, doctoranzi, cercetători sub egida unor edituri renumite cu anumite discount-uri oferite de Enformation: IEEE, Springer, MDPI, CEEOL

(Pentru informații suplimentare referitoare la costurile de publicare vă rugăm să contactați
titi.jalba@enformation.ro)


1. Springer Open Access CĂRȚI

2. Springer publicare tradițională CĂRȚI (fără taxă Open Access)

3. CEEOL Press Open Access limba română CĂRȚI

4. CEEOL Press Open Access limba engleză: CĂRȚI

5. MDPI Open Access CĂRȚI

Detaliere servicii propuse:

a.   Serviciu contractare a unei edituri cu prestigiu internațional în vederea publicării;

b.   Publicare electronică a volumului propus în regim acces deschis;

c.   Publicarea volumului în variantă tipărită;

d. Editare referințe (indexare referințe EndNote, identificare referințe incomplete, completarea referințelor incomplete, marcarea solicitărilor către autori privind referințele incomplete și privind cele care nu se pot indentifica în bazele de date online, marcarea solicitărilor către autori de confirmare a corecturilor legate de citări și specificare a citării referințelor în text, dacă lipsesc; orice alte activități de editare referințe necesare);

e. Editare text (aranjarea textului conform template-ului de tehnoredactare al editurii, formatare text conform cerințelor editurii - uniformizare text, uniformizare titlu, nume autori, titluri capitole și subcapitole, numerotare titlu capitole și subcapitole, alinierea paragrafelor, uniformizare bullet points, uniformizare tabele, dimensionarea și poziționarea imaginilor în text);

f. Formatare și editare copertă (definire formă grafică, definirea elementelor de text, definirea elementelor de identitate vizuală, editare grafică copertă, editare elemente de text, editarea elementelor de identitate vizuală);

g. Conversie și unificare capitole (conversie format PDF, unificare formate PDF, definirea manuscris PDF pentru standardul de tipar);

h. Comunicare și asistență (furnizarea update-uri regulate, furnizarea de informații privind procesul de formare și editare manuscris, colaborare coordonatori volum și autori);

Obs.: se poate trimite cererea de publicare înainte de a fi finalizat manuscrisul. Condițiile minime presupun trimiterea: titlului, cererii de publicare, un capitol complet, cuprins cu abstract pentru fiecare capitol, CV.

6. Publicare ARTICOLE în REVISTE IEEE (https://ieeexplore.ieee.org).


In memoriam
Lect. univ. dr.
Mihai Coșoveanu
Director Biblioteca UCVPrezentare Biblioteca


Structura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte