BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1947

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

23 de ani de existență

Onleihe

70 de ani

 

STRUCTURĂ
 

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova prin structura sa reuşeşte să creeze cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare, consfinţind locul pe care îl are cartea în viaţa ştiinţifică şi culturală a mediului universitar.


ORGANIZARE SERVICII
 

Director: Lect. univ. dr. Mihai Coșoveanu
 

Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

Şef Serviciu: Crina Marin

Tel./Fax: 0251/418844

Localizare: Clădirea Centrală, Et. I, camera 274, aripa N-V

Catalogarea, clasificarea, indexarea publicaţiilor şi organizarea cataloagelor

Şef Serviciu: Georgeta Pădureanu

Localizare: Cladirea Centrala, Et. I, camera 275, aripa N-V


Comunicarea documentelor

Şef Serviciu: Daniela Antoniale

Localizare: Clădirea Centrală, Parter, camera 170, aripa N-V


Publicaţii periodice şi împrumut fond Legal

Şef Serviciu: Mihaela Tatomirescu

Localizare: Clădirea Centrală, Parter, camera 170, aripa N-V


Informatizarea şi diseminarea informaţiei

Şef Serviciu: Gabriela Bistriceanu

Localizare: Clădirea Centrală, Parter, camera 114, aripa N-V

În cadrul acestor servicii se desfăşoară următoarele activităţi:

• achiziţia prin donaţii, schimb interbibliotecar intern şi internaţional de publicaţii, transferuri, sponsorizări (în vederea completării fondului lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din cadrul Universităţii şi a domeniului de interes ştiinţific general);

• conlucrarea permanentă cu structurile superioare, cu Consiliul ştiinţific al Bibliotecii şi cu facultăţile Universităţii în vederea armonizării ofertei cu cerinţa de informaţie;

• evidenţa centralizată a colecţiilor pentru toate filialele;

• catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor conform normelor biblioteconomice;

• organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;

• comunicarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu, sala de lectură);

• prelucrarea informaţiei ştiinţifice prin intermediul instrumentelor infodocumentare specifice: cataloage, bibliografii, cercetări bibliografice etc.;

• realizarea de ghiduri privind serviciile oferite de către bibliotecă;

• formarea utilizatorilor în domeniul regăsirii informaţiei în mod tradiţional şi informatizat;

• cooperarea cu alte biblioteci, instituţii academice, centre de informare şi documentare din ţară sau străinătate;

• implicarea în proiectele de cercetare ale Universităţii prin cercetare bibliografică;

• actualizarea paginii web a Bibliotecii - http://biblio.central.ucv.ro/;

• servicii de xerografiere, printare, scanare.