BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul
de cititor (Tinread)


GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


PUBLICAȚII NOU INTRATE

INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE
ANELIS PLUS 2023-2025


CĂRȚI ELECTRONICE
FULLTEXT


TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE
FULLTEXT gratuite (Open Access)


BIBLIOTECA DIGITALĂ
     Materialele digitale pe categorii

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de aniSTRUCTURĂ
 

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova prin structura sa reuşeşte să creeze cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare, consfinţind locul pe care îl are cartea în viaţa ştiinţifică şi culturală a mediului universitar.


ORGANIZARE SERVICII
 

Director: Prof. univ. dr. habil. Carmen Banța
 

Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

Şef Serviciu: Maria Lungu

Tel./Fax: 0251/418844

Localizare: Clădirea Centrală, Et. II, camera 467D, aripa N-V

Catalogarea, clasificarea, indexarea publicaţiilor şi organizarea cataloagelor

Şef Serviciu: Georgeta Pădureanu

Localizare: Cladirea Centrala, Et. II, camera 467D, aripa N-V


Comunicarea documentelor

Şef Serviciu: Carmen Țui

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 170, aripa N-V


Publicaţii periodice

Şef Serviciu: Mihaela Tatomirescu

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 170, aripa N-V


Informatizare şi diseminarea informaţiei

Şef Serviciu: Gabriela Bistriceanu

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 114, aripa N-V

În cadrul acestor servicii se desfăşoară următoarele activităţi:

• achiziţia prin donaţii, schimb interbibliotecar intern şi internaţional de publicaţii, transferuri, sponsorizări (în vederea completării fondului lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din cadrul Universităţii şi a domeniului de interes ştiinţific general);

• conlucrarea permanentă cu structurile superioare, cu Consiliul ştiinţific al Bibliotecii şi cu facultăţile Universităţii în vederea armonizării ofertei cu cerinţa de informaţie;

• evidenţa centralizată a colecţiilor pentru toate filialele;

• catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor conform normelor biblioteconomice;

• organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;

• comunicarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu, sala de lectură);

• prelucrarea informaţiei ştiinţifice prin intermediul instrumentelor infodocumentare specifice: cataloage, bibliografii, cercetări bibliografice etc.;

• realizarea de ghiduri privind serviciile oferite de către Bibliotecă;

• formarea utilizatorilor în domeniul regăsirii informaţiei în mod tradiţional şi informatizat;

• cooperarea cu alte biblioteci, instituţii academice, centre de informare şi documentare din ţară sau străinătate;

• implicarea în proiectele de cercetare ale Universităţii prin cercetare bibliografică;

• actualizarea paginii web a Bibliotecii - http://biblio.central.ucv.ro/;

• servicii de xerografiere, printare, scanare.
Prezentare Biblioteca


Structura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte