BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul de cititor (Tinread)

GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ANELIS PLUS 2021-2022

CĂRȚI ELECTRONICE FULLTEXT

TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE FULLTEXT gratuite (Open Access)

BIBLIOTECA DIGITALĂ

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de aniSTRUCTURĂ
 

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova prin structura sa reuşeşte să creeze cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare, consfinţind locul pe care îl are cartea în viaţa ştiinţifică şi culturală a mediului universitar.


ORGANIZARE SERVICII
 

Director: Lect. univ. dr. Mihai Coșoveanu
 

Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

Şef Serviciu: Crina Marin

Tel./Fax: 0251/418844

Localizare: Clădirea Centrală, Et. II, camera 467D, aripa N-V

Catalogarea, clasificarea, indexarea publicaţiilor şi organizarea cataloagelor

Şef Serviciu: Georgeta Pădureanu

Localizare: Cladirea Centrala, Et. II, camera 467D, aripa N-V


Comunicarea documentelor

Şef Serviciu: Carmen Țui

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 170, aripa N-V


Publicaţii periodice şi împrumut fond Legal

Şef Serviciu: Mihaela Tatomirescu

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 170, aripa N-V


Informatizare şi diseminarea informaţiei

Şef Serviciu: Gabriela Bistriceanu

Localizare: Clădirea Centrală, Demisol, camera 114, aripa N-V

În cadrul acestor servicii se desfăşoară următoarele activităţi:

• achiziţia prin donaţii, schimb interbibliotecar intern şi internaţional de publicaţii, transferuri, sponsorizări (în vederea completării fondului lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din cadrul Universităţii şi a domeniului de interes ştiinţific general);

• conlucrarea permanentă cu structurile superioare, cu Consiliul ştiinţific al Bibliotecii şi cu facultăţile Universităţii în vederea armonizării ofertei cu cerinţa de informaţie;

• evidenţa centralizată a colecţiilor pentru toate filialele;

• catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor conform normelor biblioteconomice;

• organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;

• comunicarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu, sala de lectură);

• prelucrarea informaţiei ştiinţifice prin intermediul instrumentelor infodocumentare specifice: cataloage, bibliografii, cercetări bibliografice etc.;

• realizarea de ghiduri privind serviciile oferite de către Bibliotecă;

• formarea utilizatorilor în domeniul regăsirii informaţiei în mod tradiţional şi informatizat;

• cooperarea cu alte biblioteci, instituţii academice, centre de informare şi documentare din ţară sau străinătate;

• implicarea în proiectele de cercetare ale Universităţii prin cercetare bibliografică;

• actualizarea paginii web a Bibliotecii - http://biblio.central.ucv.ro/;

• servicii de xerografiere, printare, scanare.
Noaptea Cercetătorilor
Biblioteca online =
Fountain of KnowledgeStructura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte