BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1947

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

20 de ani de existență

Onleihe

70 de ani

     

Biblioteca de unicate, Sediul Lăpuş

 

Localizare: Cartier Lăpuş, str. Tehnicii (lângă Căminul 10).

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova beneficiază de o locaţie modernă, cu săli spaţioase şi confortabile, cu documente cu acces liber, organizate pe domenii, asigurându-se astfel condiţii optime de informare, dotare şi depozitare. În acest sediu se află: Depozitul de unicate, Sala multimedia, Centrul de documentare europeană.

1. Biblioteca de unicate
Cuprinde un fond centralizat de carte românească şi străină, publicaţiile fiind regăsite de către utilizatori cu ajutorul catalogului online, dar şi al celor tradiţionale, respectiv alfabetic şi sistematic. Publicaţiile se consultă numai în sala de lectură.

2. Sala multimedia
Dotată cu 32 PC-uri, cititoare de CDROM-uri, această sală oferă acces la baza de date internă, precum şi la bazele de date ştiinţifice fulltext şi bibliografice la care Universitatea din Craiova are acces.

 

3. Centrul de Documentare Europeană
Acesta funcţionează în cadrul Bibliotecii Universităţii din Craiova din mai 2010, având misiunea de a promova, consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene Rolul acestuia este să pună la dispoziţia studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice surse de informare atât în forma tipărită, cât şi electronică, privind politica, legislaţia şi instituţiile Uniunii Europene

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

4. Sala de lectură cu acces liber la raft Publicaţii Periodice CHIMIE. - 40 de locuri.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică și a Facultăţii de Inginerie Electrică

 

Str. Tehnicii, nr. 5.

Fond de carte românească şi străină.

Centru de împrumut la domiciliu, sediul Facultăţii de Electrotehnică, et. VII.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

Sală de lectură Facultatea de Inginerie Electrică - 40 locuri, sediul Facultăţii de Electrotehnică, parter. Sala este organizată pe domenii cu acces liber la raft.

Program cu publicul: 830-1500, luni-vineri.

Sală de lectură periodice - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică, sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică, etaj I.

Sala de lectură este organizată cu acces liber la raft - 20 locuri. Colecţie STAS-uri.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Mecanică şi Facultăţii de Ştiinţe
(Matematică-Informatică, Fizică, Chimie)

 

Str. Calea Bucureşti, nr. 165

Fond de cărţi româneşti şi străine matematică-informatică, fizică, chimie.

Centru de împrumut la domiciliu.

Program cu publicul: 830-1500, luni-vineri.

Depozit şi sala de lectură periodice cu 60 locuri.

Sală de lectură periodice. Colecţie STAS-uri.

Program cu publicul: 800-1500 - luni, miercuri, vineri; 1100-1800 - marţi, joi.

Periodicele din domeniul chimiei se găsesc la Biblioteca Unicate – filiala Lăpuş.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

Str. Calea Bucureşti, nr. 107D

Fond de carte românească şi străină (drept, filosofie, logică, etică, sociologie, psihologie, politică, administraţie, comerţ exterior, istorie, arheologie), precum şi publicaţii periodice.

Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii, folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 140 de locuri

Program cu publicul: luni - joi 800-1900, vineri - 800-1500, sâmbătă - 900-1300.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Clădirea Centrală, Et. I, aripa N-V

Fond de carte românească şi străină. Centru de împrumut la domiciliu.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori.

Program cu publicul: luni-vineri 800-1830.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (management, economie, finanţe, marketing, publicitate etc.), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 30 de locuri.

Clădirea centrală, et. III, camera 467D, aripa N-V.

Program cu publicul: 800-1830, luni-vineri.

 

 

Depozitul central Periodice (unicate)

 

Clădirea Centrală, Et. II, camera 368, aripa N-V

Cuprinde colecţiile centralizate de periodice româneşti şi străine.

Sala de lectură periodice (unicate). Clădirea Centrală, Et. II, camera 368, aripa N-V, 40 de locuri. Sala este organizată pe domenii, cuprinde periodicele curente (din ultimul an), aflate într-un singur exemplar.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori. Publicaţiile se consultă numai în Sala de lectură periodice.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Litere

 

Clădirea Centrală, parter, aripa N-V

Fond de carte românească şi străină.

Centru de împrumut la domiciliu.

Program cu publicul: 800-1830, luni-vineri.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (limbă şi literatură, dicţionare), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 60 de locuri.

Clădirea centrală, Et. II, camera 368, aripa N-V. Include colecţia Shakespeare Corner.

Program cu publicul: 800-1830, luni-vineri

 

 

Sala Germană de lectură - Deutscher Lesesaal - Institutul Goethe

 

Clădirea Centrală, parter, camera 168, aripa N-V

Organizată pe domenii, cu acces liber la raft. Deţine cărţi - îndeosebi lucrări de referinţă din toate domeniile - periodice, documente şi mijloace audio-vizuale care informează despre spaţiul cultural german. Practică împrumutul la domiciliu.

Program cu publicul: luni, miercuri: 1100-1900; marţi, joi, vineri: 800-1500.

E-mail: sala.germana@ucv.ro

Mai multe informaţii...

 

 

Biblioteca Facultăţii de Geografie

 

Clădirea Centrală, parter, aripa N-V, cam. 115.

Fond de carte românească şi străină

Centru de împrumut la domiciliu.

Program cu publicul: 800-1500 - luni-vineri.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (geografie), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 20 de locuri

Clădirea centrală, parter, camera 169, aripa N-V.

Program cu publicul: luni-vineri - 800-1500.

 

 

Unicate Legal carte

 

Clădirea Centrală, parter, camera 167 şi cam. 170, aripa N-V

Depozit carte şi colecţii speciale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură.

Catalog alfabetic pentru utilizatori.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Unicate Legal periodice

 

Clădirea Centrală, subsol, camera 062, aripa N-V

Depozit publicaţii seriale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură.

Catalog alfabetic pentru utilizatori.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Litere. Artă Teatrală

 

Str. Libertăţii, nr. 13.

Fond de publicaţii româneşti şi străine (carţi şi periodice).

Centru de împrumut la domiciliu.

sală de lectură cu acces liber la raft (20 locuri).

Program cu publicul: luni, vineri - 1100-1800; marţi, miercuri, joi - 1300-2000

 

 

Biblioteca Facultăţii de Agricultură şi Horticultură

 

Str. Libertăţii, nr. 13

Fond de publicaţii românești și străine (cărţi şi periodice).

Centru de împrumut la domiciliu (camera 4).

Sală de lectură cu 40 locuri (camera nr. 5).

Program cu publicul: luni-joi 800-1900, vineri 800-1500, sâmbătă 900-1300

 

 

Biblioteca Facultăţii de Teologie

 

Str. Brestei, nr. 24

Fond de carte românească şi străină. Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură - periodice, cu 40 locuri.

Program cu publicul: 800-1600, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

 

Str. Brestei, nr. 156, clădirea Decanatului

Fond de publicaţii româneşti şi străine (cărţi şi periodice)

Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură cu 60 locuri.

Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

Sală de lectură periodice

Cămin 13 parter. Program cu publicul: 800-1500, luni-vineri.

 

 

Biblioteca Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin

 

Str. Călugăreni, nr. 1. Tel. 0252/329191, 0252/319303, interior: 111.

Fond de carte şi periodice. Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură - 150 de locuri. Program cu publicul: luni-vineri: 800-1900.

Str. Traian nr. 277A. Tel./Fax: 0252/329191, 0252/319303.

Fond de carte şi periodice. Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură - 150 de locuri. Program cu publicul: luni-vineri: 800-1600.