BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul de cititor (Tinread)

GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ANELIS PLUS 2021-2022

CĂRȚI ELECTRONICE FULLTEXT

TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE FULLTEXT gratuite (Open Access)

BIBLIOTECA DIGITALĂ

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de aniBiblioteca în imagini


Structura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte

Sala de Lectura Multidisciplinară

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, parter, cam. 277

Fond de carte românească şi străină, precum şi materiale multimedia din diverse domenii: fizică, matematică, informatică, filosofie, artă, literatură, filologie

 

Teamwork Room

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, parter, cam. 278

Oferă studenţilor posibilitatea documentării şi cercetării în echipă pentru diverse proiecte.

 Biblioteca de Unicate, Sediul Lăpuş

Localizare: Cartier Lăpuş, str. Tehnicii (lângă Căminul 10).

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova beneficiază de o locaţie modernă, cu săli spaţioase şi confortabile, cu documente cu acces liber, organizate pe domenii, asigurându-se astfel condiţii optime de informare, dotare şi depozitare. În acest sediu se află: Depozitul de unicate, Sala multimedia, Centrul de documentare europeană.

1. Biblioteca de unicate
Cuprinde un fond centralizat de carte românească şi străină, publicaţiile fiind regăsite de către utilizatori cu ajutorul catalogului online, dar şi al celor tradiţionale, respectiv alfabetic şi sistematic. Publicaţiile se consultă numai în sala de lectură.

2. Sala multimedia
Dotată cu 32 PC-uri, cititoare de CDROM-uri, această sală oferă acces la baza de date internă, precum şi la bazele de date ştiinţifice fulltext şi bibliografice la care Universitatea din Craiova are acces.

 

3. Centrul de Documentare Europeană
Acesta funcţionează în cadrul Bibliotecii Universităţii din Craiova din mai 2010, având misiunea de a promova, consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene Rolul acestuia este să pună la dispoziţia studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice surse de informare atât în forma tipărită, cât şi electronică, privind politica, legislaţia şi instituţiile Uniunii Europene

 

4. Sala de lectură cu acces liber la raft Publicaţii Periodice CHIMIE - 40 de locuri.

Momentan în proces de modernizare/reorganizare!

 

 

Biblioteca Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică și a Facultăţii de Inginerie Electrică

 

Str. Tehnicii, nr. 5.

Sala de lectură Publicaţii Periodice - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică, sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică, etaj I.

Momentan în proces de modernizare/reorganizare!

Sala de lectură este organizată cu acces liber la raft - 20 locuri. Colecţie STAS-uri.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori.

Centru de împrumut la domiciliu, sediul Facultăţii de Electrotehnică, et. VII.

Fond de carte românească şi străină.

Momentan în proces de modernizare/reorganizare!

Sală de lectură Facultatea de Inginerie Electrică - 40 locuri, sediul Facultăţii de Electrotehnică, parter. Sala este organizată pe domenii cu acces liber la raft.

Momentan în proces de modernizare/reorganizare!

 

 

Biblioteca Facultăţii de Mecanică şi Facultăţii de Ştiinţe
(Matematică-Informatică, Fizică, Chimie)

 

Str. Calea Bucureşti, nr. 165

Sala de lectură (Căminul nr. 8, parter, sala nr. 2)

Fond de cărţi româneşti şi străine matematică-informatică, fizică, chimie.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Centru de împrumut la domiciliu

Str. Calea Bucureşti, nr. 165

Facultatea de Mecanică, corpul BA, sala 114

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Sala de lectură Publicaţii Periodice - 60 locuri.

Str. Calea Bucureşti, nr. 165

Colecţie STAS-uri.

Periodicele din domeniul chimiei se găsesc la Biblioteca Unicate – filiala Lăpuş.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

 

 

Biblioteca Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

Str. Calea Bucureşti, nr. 107D

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte românească şi străină (drept, filosofie, logică, etică, sociologie, psihologie, politică, administraţie, comerţ exterior, istorie, arheologie), precum şi publicaţii periodice.

Centru de împrumut la domiciliu.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii, folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 140 de locuri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, parter, camera 275


Centru de împrumut la domiciliu.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte românească şi străină. Centru de împrumut la domiciliu.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (management, economie, finanţe, marketing, publicitate etc.), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 30 de locuri .

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, parter, cam. 276.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

 

 

Depozitul central Publicaţii Periodice (Unicate)

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, etaj 1, camera 368

Depozit

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Cuprinde colecţiile centralizate de publicaţii periodice româneşti şi străine.

Sala de lectură Publicaţii Periodice (unicate) - Sala este organizată pe domenii, cuprinde publicaţiile periodice curente (din ultimul an), aflate într-un singur exemplar; 40 de locuri.

Cataloage: alfabetic şi sistematic pentru utilizatori. Publicaţiile se consultă numai în Sala de lectură periodice.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Litere

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, demisol, camera 163

Centru de împrumut la domiciliu

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte românească şi străină.

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (limbă şi literatură, dicţionare), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 60 de locuri.

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, etaj 1, camera 368.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

 

 

Sala Germană de lectură - Deutscher Lesesaal - Institutul Goethe

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, demisol, camera 167

Tel/Fax: 0251412479

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Organizată pe domenii, cu acces liber la raft. Deţine cărţi - îndeosebi lucrări de referinţă din toate domeniile - periodice, documente şi mijloace audio-vizuale care informează despre spaţiul cultural german. Practică împrumutul la domiciliu.

Mai multe informaţii...

 

 

Biblioteca Facultăţii de Geografie

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, demisol, camera 115

Centru de împrumut la domiciliu

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte românească şi străină

Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (geografie), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic, 20 de locuri.

 

 

Unicate Legal carte

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, demisol, camera 170

Depozit carte şi colecţii speciale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură.

Catalog alfabetic pentru utilizatori.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

 

 

Unicate Legal periodice

 

Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, aripa N-V, subsol, camera 062

Depozit publicaţii seriale cu fond constituit conform Legii 111/1995, modificată şi republicată în Monitorul Oficial 119 din 7.02.2005. Publicaţiile se consultă numai în sălile de lectură.

Catalog alfabetic pentru utilizatori.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

 

 

Biblioteca Facultăţii de Litere. Artă Teatrală

 

Str. Libertăţii, nr. 13.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de publicaţii româneşti şi străine (cărţi şi periodice).

Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură cu acces liber la raft (20 locuri).

 

 

Biblioteca Facultăţilor de Agronomie şi Horticultură

 

Str. Libertăţii, nr. 13

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de publicaţii românești și străine (cărţi şi periodice).

Centru de împrumut la domiciliu (camera 4).

Sală de lectură cu 40 locuri (camera 5).

 

 

Biblioteca Facultăţii de Teologie

 

Str. Brestei, nr. 24 (lângă părculeţ)

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte românească şi străină. Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură - periodice, cu 40 locuri.

 

 

Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

 

Str. Brestei, nr. 156, clădirea Decanatului

Centru de împrumut la domiciliu

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de publicaţii româneşti şi străine (cărţi şi periodice)

Sală de lectură cu 60 locuri.

Sală de lectură periodice

Cămin 13 parter.

 

 

Biblioteca Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin

 

Str. Călugăreni, nr. 1. Tel. 0252/329191, 0252/319303, interior: 111.

Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură - 150 de locuri.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte şi periodice.

Str. Traian nr. 277A. Tel./Fax: 0252/329191, 0252/319303.

Centru de împrumut la domiciliu.

Sală de lectură - 150 de locuri.

Program cu publicul: Luni-Vineri 08.00-15.00

Fond de carte şi publicaţii periodice.