BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1947

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

23 de ani de existență

Onleihe

70 de ani

 
 

SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECĂ


Catalog online - ghid

Referinţe bibliografice - bibliografii pentru lucrările de seminar, proiecte, licenţă, master etc, informări bibliografice, cercetări bibliografice utilizând catalogul online, precum şi cataloagele tradiţionale alfabetic şi sistematic pentru publicaţiile vechi, referinţe bibliografice prin email, realizarea de materiale informaţionale - cerere bibliografie.

Împrumut de publicaţii:

- la domiciliu din fondurile proprii

- interbibliotecar (de la alte biblioteci din ţară şi străinătate – cerere) - email: illcraiova@gmail.com;

Acces direct la publicaţii – accesul direct al utilizatorilor la publicaţiile dorite se realizează în cadrul sălilor de lectură:

- Sala de lectură a Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale - colecții;

- Sala de lectură a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor - colecții;

- Sala de lectură a Facultăţii de Litere;

- Sala de lectură Geografie;

- Sala germană de lectură - Institutul "GOETHE";

- Centrul de Documentare Europeană.

Acces la publicaţii prin solicitarea publicaţiilor dorite existente în depozitele facultăţilor pe baza unui buletin de cerere pentru a fi consultate în cadrul sălilor de lectură.

Acces la baze de date ştiinţifice bibliografice, bibliometrice, precum şi fulltext (articole), cărţi electronice fulltext, rezumate din campusul Universităţii din Craiova.

Tutoriale (ghiduri) privind utilizarea catalogului online, precum şi a bazelor de date ştiinţifice care conţin articole fulltext, rezumate, cărţi electronice