BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1947

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

23 de ani de existență

Onleihe

70 de ani

 

 Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare


Pagina proiectului


Materiale promoţionale


Newsletter proiect


Prezentarea bibliotecii
 

Baze de date – ebook-uri achiziţionate prin proiectul „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare ” din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior
Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132