BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul
de cititor (Tinread)


GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


PUBLICAȚII NOU INTRATE

INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE
ANELIS PLUS 2023-2025


CĂRȚI ELECTRONICE
FULLTEXT


TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE
FULLTEXT gratuite (Open Access)


BIBLIOTECA DIGITALĂ
     Materialele digitale pe categorii

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de ani


Link-uri utile

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE / DOCUMENTARE


ECLAS - catalogul bibliotecilor Comisiei Europene

Acorduri internaţionale

Centrul Robert Schuman (Institutul Universitar European): baza de date cu publicaţiile centrului

VET-Bib (baza de date bibliografică pentru educaţie şi formare profesională)

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Institutul European

Portalul Uniunii Europene

Parlamentul European

Comisia Europeană

Consiliul European

Preşedinţia Uniunii Europene

Comisia Europeană

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Curtea Europeană de Conturi

Ombudsmanul European

Controlorul European pentru Protecţia Datelor

Banca Centrală Europeană

Banca Europeană de Investiţii

Fondul European de Investiţii

Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Regiunilor

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

Oficiul European pentru Selecţia Personalului

Şcoala Europeană de Administraţie

Agenţii comunitare

Agenţii din cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune

Agenţii din cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Agenţii executive
 

TRATATE

 

DATE STATISTICE
 

EUROSTAT
 

BAZE DE DATE TEMATICE

 

CERCETARE
 

CORDIS - activităţi de dezvoltare în domeniul cercetãrii şi inovării

INCO: cooperare internaţională în domeniul cercetării şi dezvoltării

NPPR - posturi temporare în domeniul cercetării

Protecţie socială şi incluziune socială

Susta-Info - baze de date comune privind rezultatele cercetării şi cele mai bune practici

Centrul de informare privind cercetarea în domeniul transporturilor (TRKC)
 

CONTACTE
 

Baza de date a punctelor de contact pentru asistenţã şi informare 

EU Whoiswho - Anuarul oficial al Uniunii Europene
 

IMPOZITARE
 

Bazele de date privind impozitarea şi drepturile vamale

Baza de date „Taxes in Europe”

VIES: validarea numărului de TVA
 

INDUSTRIE / ENERGIE
 

LEGICHIM - substanţe chimice (baza de date juridică)

NEW APPROACH – Marcaj de conformitate, standarde şi directive CE

TRIS (Sistemul de informare privind reglementările tehnice)
 

LEGISLAŢIE
 

PROCEDURA DE CODECIZIE a Consiliului

CURIA - jurisprudenţă

EUR-Lex – Legislaţie

JAI – justiţie şi afaceri interne (documentele Consiliului)

OEIL – proceduri legislative (Parlamentul European)

Şedinţe plenare, documente de lucru, texte adoptate, baze de date (Parlamentul European)

PRELEX – Legislaţie (monitorizarea procedurilor legislative)

REGISTER – Registrul public de documente ale Consiliului

Registrul documentelor Comisiei
 

MEDIU
 

ESIS - baza de date a substanţelor chimice existente

Taxe de mediu – economia de mediu (taxe)

EPER - registrul european al emisiilor poluante

LIFE - baza de date a proiectelor Mediu

LIFE - baza de date a proiectelor Natura

LIFE - baza de date a proiectelor Ţări terţe

URBAN – bune practici privind managementul urban şi dezvoltarea durabilă a oraşelor
 

MONEDA EURO
 

Terminologie specifică monedei euro
 

PRESĂ
 

RAPID - Comunicate de presă
 

REGIUNI ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ
 

Baza de date privind structura oraşelor

INFOREGIO - Politica regională (baza de date privind programele)

Baza de date privind clasificarea oraşelor (audit urban)

Baza de date incluzând informaţii comparative la nivelul oraşelor europene (audit urban)

JESSICA – Asistenţă europeană comună pentru investiții durabile în zonele urbane

Profilurile generale ale oraşelor din UE şi ţãrile candidate (audit urbanistic)

Baza de date a proiectelor de succes susţinute de fondurile structurale (şi de Fondul de coeziune)

Baza de date a proiectelor de succes susţinute de Fondul social european 

 

RELAŢII EXTERNE, AJUTOR PENTRU DEZVOLTARE
 

ACORDURILE Comunităţii Europene cu ţări terţe sau cu organisme internaţionale (Consiliul UE)

PESC – Politica externă şi de securitate comună (documentele Consiliului)

Experţi individuali - ajutor exterior 

PHARE - Extindere (programe de asistenţă pentru preaderare)
 

SĂNĂTATE PUBLICĂ
 

Platforma europeană privind regimul alimentar, activitatea fizică şi sănătatea

Baza de date privind rănirile (IDB)

Baza de date privind medicamentele (EMEA)
 

SOCIAL: OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, CONSUMATORI, EDUCAŢIE, DROGURI
 

Baza de date europeană pentru programele de educaţie financiară

CLAB - Consumatori (clauze contractuale neloiale)

CATALOGUE – Publicaţii pe tema ocupării forţei de muncă şi a afacerilor sociale

DAPHNE – Violenţă

EDDRA – program de schimb privind acţiunile de reducerea a cererii de droguri

EIROnline – Observatorul european al relaţiilor din industrie

ELDD - Baza de date juridice privind drogurile

EQUAL (iniţiativa comunitară privind locurile de muncă) - baza de date a proiectelor

EURES -servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă (baza de date cu locurile de muncă disponibile)

EURODESK - programe şi oportunităţi pentru tineri şi alţi actori implicaţi în activităţi pentru tineret

EURYDICE – Informaţii şi publicaţii privind sistemele şi politicile educaţionale din Europa

LEONARDO – Educaţie

Condiţiile de viaţã în oraşele din UE şi ţările candidate (audit urban)

PLOTEUS - oportunităţi de învăţare în spaţiul european

Programul PROGRESS (baza de date a proiectelor)

Socrates/Erasmus

VET-Bib (baze de date bibliografice pentru educaţie şi formare profesională)
 

TERMINOLOGIE
 

Terminologie specifică monedei euro

EUROVOC - Tezaur multilingv privind domeniile de acţiune ale UE

IATE - Terminologie interactivă pentru Europa
 

TRANSPORT ŞI CĂLĂTORII
 

PRADO (Registrul public on-line al documentelor de identitate şi de călătorie)
 

VAMĂ ŞI COMERŢ

ITO - Vamă (informaţii tarifare obligatorii) 

ECICS - Vamă (clasificarea substanţelor chimice) 

Export Helpdesk 

INFO GATS - Comerţul internaţional (servicii)

JEREMIE (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii)

Market Access (Europa) - Comerţul internaţional (accesul pe piaţã)

OHIM - Oficiul pentru Armonizare în Cadrul Pieţei Interne 

QUOTA - Vamă: contingente/plafoane tarifare

SIGL – Nivelurile contingentului pentru importurile de produse de îmbrăcăminte şi din oţel

TARIC - Vamă (Taxe) 

TRANSIT - Lista birourilor vamale autorizate
Prezentare Biblioteca


Structura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte