Biblioteca Germană
Partener
Goethe-Institut


Universitatea din Craiova     


HomeBIBLIOTECA GERMANĂ-PARTENER INSTITUTUL GOETHE

3 Octombrie, Ziua Unitatii Germane

Ziua Unităţii Germane, 3 octombrie 2015, a prilejuit sărbătorirea a 25 de ani de la reunificare. Cu această ocazie, Sala Germană a organizat o expoziţie de materiale multimedia (CD-uri, DVD-uri) despre cultura şi civilizaţia germană, precum şi un seminar cu studenţii anului I de la Facultatea de Litere – Secţia Germană pe aceeaşi tematică.