BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1947

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

20 de ani de existență

Onleihe

70 de ani

 

Biblioteca digitala

CĂRȚI ELECTRONICE FULLTEXT

Baze de date reviste - articole

ACCES BAZE DE DATE 2015

TRIAL-uri

Buletine bibliografice

Referinte online

BIBLIOGRAFII LA CERERE

Cerere Bibliografie

Bibliografii tematice

Teze de doctorat

Adrese web

Dictionare online

Dicționare online

Dicţionarul bab.la - http://ro.bab.la/dictionar/

Adrese web
Cărţi electronice fulltextBaze de date științifice reviste - articole

Biblioteca Centrală vă înştiinţează asupra faptului că Universitatea din Craiova beneficiază de acces online, în urma contribuţiei financiare, în cadrul Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania “ANELIS PLUS”, la următoarele baze de date, având ca scop susţinerea activităţii de informare şi documentare necesară realizării temelor de cercetare-dezvoltare. Menționăm faptul că pentru studenţi accesul este disponibil doar din campusul universitar (Bibliotecă, laboratoare, cabinete, cămine), cadrele didactice, doctoranzii având posibilitatea şi de acces mobil (din exteriorul campusului universitar).


ACCES MOBIL 2016 - GhidAcces mobil Enformation


Detalii înregistrare

 

Formular EBSCO HOST


Acces mobil EBSCO Host


Detalii înregistrareBAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ABONATE ÎN CADRUL ANELIS PLUS 2016

I. Baze de date multidisciplinare fulltext


1. ScienceDirect Journals – Freedom Collection - http://www.sciencedirect.com - Ghid


2. SpringerLink – Journalshttp://link.springer.com/ - Ghid


3. Cambridge Journalshttp://journals.cambridge.org/ - Ghid


4. Taylor & Francis Journalshttp://www.tandfonline.com/ - Ghid


5. Oxford Journalshttp://www.oxfordjournals.org - Ghid


II. Baze de date de specialitate fulltext


1. IEEE/IET Electronic Library (IEL)http://ieeexplore.ieee.org - Ghid


2. Institute of Physics Journalshttp://iopscience.iop.org/journals - Ghid


3. MathSciNet – American Mathematical Societyhttp://www.ams.org/mathscinet/ - Ghid


4. EBSCO HOST – Business Source Completehttp://search.ebscohost.com


III. Baze de date bibliografice şi bibliometrice


1. THOMSON REUTERS 2015


I. Web of Sciencehttp://webofknowledge.com - Ghid


II. Journal Citation Reportshttp://webofknowledge.com - Ghid


III. Derwent Innovations Indexhttp://webofknowledge.com - Ghid


2. SCOPUShttp://www.scopus.com/ - Ghid


BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ABONATE ÎN 2014 - pdf


BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ABONATE ÎN 2013 - pdf


TRIAL-uri 2016

Resurse Oxford University Press - Oxford University Press și SC Enformation SRL, vă oferă o perioadă de ACCES GRATUIT la resursele: Oxford Scholarship Online, Oxford Reference Online, Oxford Handbooks Online, Grove Art Online și Grove Music Online pentru o perioadă de 40 de zile.

Perioada de desfășurare: 20.04.2016 – 31.05.2016

Instituții beneficiare: vezi lista relevantă pentru fiecare produs mai jos.

Modalitate de acces: pe bază de IP instituțional. Accesul se face pe baza autentificării IP-urilor instituției din care faceți parte.

Cambridge University Press

- Acces gratuit la resursele Cambridge University Press

- Modalitate de acces:

- pe bază de IP instituțional

- acces mobil (accesul mobil este disponibil pentru toti utilizatorii înregistrați pe pagina www.enformation.ro)

- Perioada de desfășurare: Aprilie 2016

Cele cinci resurse disponibile până la sfârșitul acestei luni sunt:

Cambridge Journals Online - link de acces:

– pe baza de IP institutional: http://journals.cambridge.org/

– de acasa (acces mobil): http://journals.cambridge.org.am.enformation.ro

Cambridge Books Online - link de acces:

– pe baza de IP institutional: http://ebooks.cambridge.org/

– de acasa (acces mobil): http://ebooks.cambridge.org.am.enformation.ro

Cambridge Companions Online - link de acces:

– pe baza de IP institutional: http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions/

– de acasa (acces mobil): http://universitypublishingonline.org.am.enformation.ro/cambridge/companions/

Cambridge Histories Online - link de acces:

– pe baza de IP institutional: http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/

– de acasă (acces mobil): http://universitypublishingonline.org.am.enformation.ro/cambridge/histories/

ProQuest

- acces gratuit la baza de date "ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)"

- Modalitate de acces: pe bază de IP instituțional

- Perioada de desfășurare: 05.03.2016 – 15.09.2016

SAGE Premier 2016

- http://online.sagepub.com/

- 09 februarie 2016 – 09 martie 2016

TRIAL-uri 2015

TRIAL-uri 2014


TRIAL-uri 2013

Buletine bibliografice

2012

ianuarie-martie (pdf), aprilie-iunie (pdf), iulie-septembrie (pdf)

2011

ianuarie-martie (pdf), aprilie-iunie (pdf), iulie-septembrie (pdf), octombrie-decembrie (pdf)

2010

ianuarie-martie (pdf), aprilie-iunie (pdf), iulie-septembrie (pdf), octombrie-decembrie (pdf)

2009

ianuarie-martie (pdf), aprilie-iunie (pdf), iulie-septembrie (pdf), octombrie-decembrie (pdf)

 

Referinte online

Acest serviciu răspunde unor solicitări de informare simple, despre:

 colecţia bibliotecii;

 structura, adresele, condiţiile de acces, serviciile oferite de bibliotecă;

 alte biblioteci şi centre de informare şi documentare din ţară;

 instituţii de învăţământ superior din România şi din străinătate;

 orice alt tip de referinţe, în coordonatele stabilite de aria de acces şi competenţă a bibliotecii.

Pentru a primi răspuns vă invităm să trimiteţi un e-mail cu subiectul Referinţe prin e-mail pe adresa bib@central.ucv.ro, conţinând următoarele informaţii: numele, prenumele, profesia dumneavoastră, precum şi întrebarea pe care doriţi să o adresaţi.

Răspunsul este primit în 24 h în intervalul luni-vineri, pentru întrebările primite în week-end răspunsul este primit luni.

Pentru cercetări bibliografice mai complexe adresaţi-vă direct Serviciului Informatizare şi Diseminare Informaţională (nu prin e-mail).